scholen grootBasisschool Het Rondeel ‘s-Hertogenbosch

Dit schooljaar zijn we op de basisschool Het Rondeel gestart met kinderen & verhalen vertellen. Gekozen is voor groep 3. Doel van het project is om kinderen vertrouwd te maken met het luisteren naar verhalen en het kunnen reproduceren van verhalen.

Plezier staat voorop!